لينک هاي مرتبط با اين بخش
 مقدمه سکته مغزی
 پیشگیری از سکته مغزی
 خون چگونه به مغز شما می‌رسد
 اقدامات برای کاهش خطر بروز سکته مغزی
 تشخیص علایم هشدار دهنده سکته مغزی
 علایم هشداردهنده سکته مغزی
 حملات گذرای کاهش خون‌رسانی
 علایم هشداردهنده TIA
 انواع سکته مغزی
 سکته مغزی ایسکمیک (ناشی از کاهش خون‌رسانی)
 سکته مغزی هموراژیک (خونریزی دهنده)
 سایر بیماری‌های عروقی
 تنگی کاروتیدی
 آنوریسم‌ها
 غربالگری برای آنوریسم آئورتی
 ناهنجاری سرخرگی– سیاهرگی
 روش‌های ارزیابی سکته های مغزی
 تصویربرداری از مغز
 روش‌های ارزیابی فعالیت الکتریکی مغز
 روش‌های ارزیابی جریان خون در مغز
 اثرات سکته مغزی
 غربالگری برای بیماری سرخرگی
 درمان سکته مغزی
 فعال کننده پلاسمینوژن بافتی (tpA)
 اندآرترکتومی کاروتید
 استنت‌های کاروتیدی
 ترمیم جراحی یک آنوریسم
 کلاف پیچی اندوواسکولار (Endovascular Coiling)
 افسردگی پس از سکته مغزی
 بازتوانی بعد از سکته مغزی
 فیزیوتراپی و کاردرمانی پس از سکته مغزی
 رفتن به خانه بعد از بروز سکته مغزی