اخبار و رویدادها
خوش امد
به وب سایت واحد پیشگیری و ارتقاء سلامت
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
خوش آمدید.

کلینیک پیشگیری و ارتقای سلامت بر اساس آیین نامه تاسیس مراکز طب پیشگیری و ارتقای سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده است و خدمات پیشگیری بالینی را بر اساس سامانه پیشگیری بالینی (SAPIBA) ارائه می نماید.

آدرس کلینیک پیشگیری:
تهران - خیابان ولی عصر (عج) - جنب پارک ملت - ابتدای خیابان نیایش
مجتمع درمانگاههای بیمارستان قلب شهید رجایی - کلینیک پیشگیری و ارتقای سلامت
تلفن تماس کلینیک پیشگیری و ارتقاء سلامت:    23922680

آدرس واحد پیشگیری:
تهران - خیابان ولی عصر (عج) - جنب پارک ملت - ابتدای خیابان نیایش 
ساختمان اداری (جنب باشگاه ورزشی) - واحد پیشگیری و ارتقای سلامت

    تلفن تماس واحد پیشگیری و ارتقاء سلامت:    23922719

همچنین این وب سایت به عنوان منبع و مرجعی معتبر
برای بیماران و اعضای خانواده آنها آماده شده است.

 
   


   


 
اعضای هیات علمی