نوع خبر 
 
 
فیلمهای آموزش همگانی سیمای قطب قلب ایران


همه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرمایید
همه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرمایید 
همه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرمایید

همه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرماییدهمه فیلم ها را در لینک http://www.aparat.com/phprhc   مشاهده فرمایید


همکاران محترم و اساتید بزرگوار، نمونه ای از فیلم تهیه شده را در پایین همین صفحه ملاحظه می فرمایید. مجموعه کامل فیلمها را در کانال پیشگیری و ارتقای سلامت مرکز در آپارات ملاحظه بفرمایید.
برای برنامه ریزی تهیه فیلم ها می توانید با شماره داخلی 2947 واحد پیشگیری و ارتقای سلامت مرکز تماس بگیرید تا وقت ملاقات حضوری  در واحد پیشگیری برای عنوان پیشنهادی شما با حضور شما مقرر گردد.
ما منتظر عناوین پیشنهادی شما و حضور گرامیتان در فیلم های آموزش همگانی هستیم.

  واحد پیشگیری و ارتقای سلامت
مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 17 فروردين 1395  8:7

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 31 تير 1403  14:56:29
تعداد بازديد از اين خبر : 30807