نوع خبر 
 
 
آماده شدن 24 پمفلت آموزشی برای استفاده در بخش های بیمارستانتکمیلی: بیستم دی ماه 1396


همه 24 پمفلت اخیرا طراحی شده در واحد پیشگیری و ارتقای سلامت توسط واحد روابط عمومی چاپ و برای استفاده بخش ها در اختیار واحد پیشگیری و ارتقای سلامت قرار گرفت.


عناوین پمفلت های طراحی شده به شرح زیر است:

پمفلت شماره 40)  نوتوانی یا بازتوانی قلبی عروقی
پمفلت شماره 41)  ضربان متقابل خارجی پیشرفته یا EECP
پمفلت شماره 42)  جراحی بای پس کرونری چیست؟
پمفلت شماره 43)  آنژیوگرافی کرونری چیست؟
پمفلت شماره 44)  آنژیوپلاستی کرونری چیست؟
پمفلت شماره 45)  جراحی دریچه قلب چیست؟
پمفلت شماره 46)  مطالعه الکتروفیزیولوژیک قلب و ابلیشن
پمفلت شماره 47)  ضربان ساز یا پیس میکر چیست؟
پمفلت شماره 48)  حمله قلبی چیست؟
پمفلت شماره 49)  سکته مغزی چیست؟
پمفلت شماره 50)  بیماری عروق محیطی چیست؟
پمفلت شماره 51)  فیبریلاسیون دهلیزی یا AF چیست؟
پمفلت شماره 52)  سندرم متابولیک چیست؟
پمفلت شماره 53) اکوکاردیوگرافی (اکوی قلبی) چیست؟
پمفلت شماره 54)  داروهای ضدانعقادی و ضدپلاکتی
پمفلت شماره 55)  پرفشاری خون چیست؟
پمفلت شماره 56)  تست استرس یا تست ورزش چیست؟
پمفلت شماره 57)  دفیبریلاتور خارجی خودکار یا AED چیست؟
پمفلت شماره 58)  اندآرترکتومی کاروتید چیست؟
پمفلت شماره 59)  شیوه سالم زندگی
پمفلت شماره 60)  مصرف مرتب داروها
پمفلت شماره 61)  اندوکاردیت باکتریایی چیست؟
پمفلت شماره 62)  من چگونه می توانم سیگار را ترک کنم؟
پمفلت شماره 63)  سطح کلسترول خون من به چه مفهوم هست؟جهت دریافت پمفلت ها به طبقه اول ساختمان اداری ، واحد آموزش همگانی دپارتمان پیشگیری و ارتقای سلامت مراجعه بفرمایید:

تلفن هماهنگی:       2794   سرکار خانم یزدی و سرکار خانم آریافر   -    2954   سرکار خانم رجایی نسخه الکترونیک پمفلت های آموزش بیماران
تهیه شده در آموزش همگانی واحد پیشگیری و ارتقای سلامت مرکز قلب شهید رجایی
برای مشاهده فایل کامل بر روی عناوین و عکسهای زیر کلیک فرمایید:

   

جراحی بای پس کرونری چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

ضربان متقابل خارجی پیشرفته یا EECP
دکتر سارا لطفیان

 نوتوانی یا بازتوانی قلبی عروقی
دکتر سارا لطفیان

     

جراحی دریچه قلب چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

آنژیوپلاستی کرونری چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

آنژیوگرافی کرونری چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

     

حمله قلبی چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

ضربان ساز یا پیس میکر چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

مطالعه الکتروفیزیولوژیک قلب و ابلیشن
دکتر اکبر نیک پژوه

     

فیبریلاسیون دهلیزی یا AF چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

بیماری عروق محیطی چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

 سکته مغزی چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

     

داروهای ضدانعقادی و ضدپلاکتی
دکتر اکبر نیک پژوه

اکوکاردیوگرافی (اکوی قلبی) چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

سندرم متابولیک چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

     

دفیبریلاتور خارجی خودکار یا AED چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

تست استرس یا تست ورزش چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

 پرفشاری خون چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

     

 مصرف مرتب داروها
دکتر اکبر نیک پژوه

 شیوه سالم زندگی
دکتر اکبر نیک پژوه

 اندآرترکتومی کاروتید چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

     

 سطح کلسترول خون من به چه مفهوم هست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

من چگونه می توانم سیگار را ترک کنم؟
دکتر اکبر نیک پژوه

اندوکاردیت باکتریایی چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

     
     
     
     
     
     
     

11 پمفلت از 24 پمفلت طراحی شده توسط واحد آموزش همگانی دپارتمان پیشگیری و ارتقای سلامت مرکز هم اکنون 11 دی ماه 1396 آماده توزیع به بخش های مختلف بیمارستان است:


 

جهت دریافت پمفلت ها به طبقه اول ساختمان اداری ، واحد آموزش همگانی دپارتمان پیشگیری و ارتقای سلامت مراجعه بفرمایید

عناوین پمفلت ها:

 فیبریلاسیون دهلیزی یا AF چیست؟
حمله قلبی چیست؟
جراحی بای پس کرونری یا CABG چیست؟
مطالعه الکتروفیزیولوژیک قلب و ابلیشن
نوتوانی یا بازتوانی قلبی عروقی
جراحی دریچه قلب چیست؟
پرفشاری خون چیست؟
آنژیوگرافی کرونری چیست؟
ضربان ساز یا پیس میکر چیست؟
EECP یا ضربان متقابل خارجی پیشرفته چیست؟
اندوکاردیت باکتریایی چیست؟

تلفن هماهنگی:

2794   سرکار خانم یزدی و سرکار خانم آریافر
2954   سرکار خانم رجایی

دوشنبه 11 دى 1396  11:41

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 4 مهر 1402  20:53:25
تعداد بازديد از اين خبر : 4816