نوع خبر 
 
 
برگزاری نوبت دوم کلاس ارتقای سلامت برای کارکنان مرکز در راستای اعتباربخشی
کلاس ارتقای سلامت کارکنان مرکز

برگزاری نوبت دوم  کلاس ارتقای سلامت برای کارکنان مرکزآموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی 
در روز یکشنبه  3 اردیبهشت ماه 1396
برگزار کننده : واحد آموزش منابع انسانی مرکز و واحد اعتبار بخشی و کیفیت مرکز
مدرس:  دکتر اکبر نیک پژوه - متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعیيکشنبه 3 ارديبهشت 1396  10:33

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 21 مرداد 1401  23:59:19
تعداد بازديد از اين خبر : 2972