نوع خبر 
 
 
اهدای پمفلت های آموزشی درباره شیوه سالم زندگی و ... در اولین روز هفته سلامت در جاده سلامتی بام تهران
از ساعت 7.30 دقیقه صبح جمعه اول اردیبهشت سال 1396 پمفلت های آموزشی درباره شیوه سالم زندگی، اضافه وزن، تغذیه سالم و .... در بین هموطنانی که به جاده سلامتی آمده بودند از طرف کارکنان مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی در راستای اهداف مرکز مبتنی بر مشارکت در فرهنگ سازی پیشگیری و ارتقای سلامت جامعه پخش شد.


يکشنبه 3 ارديبهشت 1396  14:37

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 14 خرداد 1399  17:8:40
تعداد بازديد از اين خبر : 2106