نوع خبر 
 
 
کلاس ارتقای سلامت کارکنان مرکز

برگزاری کلاس ارتقای سلامت برای کارکنان مرکزآموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی 
در روز چهارشنبه 30 فروردین ماه 1396
برگزار کننده : واحد آموزش منابع انسانی مرکز و واحد اعتبار بخشی و کیفیت مرکز
مدرس:  دکتر اکبر نیک پژوه - متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعیپنجشنبه 31 فروردين 1396  12:40

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 22 مرداد 1401  17:6:12
تعداد بازديد از اين خبر : 3185