نوع خبر 
 
 
موافقت سازمان جهانی بهداشت با تشکیل شبکه ملی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت ایران
خوشبختانه دفتر شبکه بین المللی بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت سازمان جهانی بهداشت با تشکیل شبکه ملی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران موافقت کرد و مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی را به عنوان دبیرخانه شبکه ملی در ایران انتخاب کرد.چرایی ارتقای سلامت در بیمارستانها:
جدایی نسبی بیمارستان از جامعه از مشکلات گسترده سلامتی در جامعه است که ریشه در رشد تاریخی خدمات بهداشتی دارد. در سال 1957 میلادی کمیته کارشناسی سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد که بیمارستان ها نمی توانند جداگانه فعالیت کنند و باید قسمتی از نظام اجتماعی و پزشکی باشند و مراقبت های بهداشتی کاملی را در اختیار جامعه قرار دهند. سال ها بعد از آن شاهد تلاشهای سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، و سازمان های غیردولتی برای داخل کردن بیمارستان ها در ارایه خدمات اولیه و سیستم ارجاع بودیم.

بیمارستان ها باید موسسه ای انعطاف پذیر بوده و قادر به اختصاص منابع خود به تمام نیازهای بهداشتی جامعه باشد و این هماهنگی نیاز به علم و هنر مدیریت عالی بیمارستان دارد. کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی در سیاست های ملی خود بیان کرده اند که باید نظام مراقبت های بهداشتی خود را بر اساس مراقبت های بهداشتی اولیه از نو جهت دهی کرده و دوباره سازی کنند.

مراقبت های بهداشتی اولیه نمی توانند کارساز باشند مگر اینکه بیمارستان ها حمایت های لازم را به عمل آورند. بدون حمایت بیمارستان ها، مراقبت های بهداشتی اولیه نمی تواند از نیروی بالقوه خود استفاده کند. امروزه، گرایش به سوی این است که نقش بیمارستان به عنوان موسسه ای اساسا اجتماعی - بهداشتی دوباره تعریف شود و این بدین معنی است که بیمارستان تنها محلی مربوط به بیماری ها نبوده و مسئولیت هایی نیز در زمینه های پیشگیری و ارتقای سلامتی بر عهده دارد.
ارتقای سلامت در منشور اتاوای سازمان بهداشت جهانی (WHO) به صورت مفهومی گسترده‌تر و به عنوان «روند توانمندسازی افراد برای افزایش کنترل و بهبود سلامتی‌شان» تعریف می‌گردد.

حرکت بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت (HPH) سازمان بهداشت جهانی بر چهار حوزه متمرکز گردیده است: ارتقای سلامت بیماران، ارتقای سلامت کارکنان، تغییر سازمان به مکانی جهت ارتقای سلامت و ارتقای سلامت جامعه در محیط بیمارستان. این چهار حوزه در تعریف یک بیمارستان ارتقا دهنده سلامت منعکس شده است:

 «یک بیمارستان ارتقا دهنده سلامت، علاوه برتامین خدمات پرستاری و پزشکی جامع و با کیفیت (به‌عنوان هویتی واحد، که اهداف ارتقای سلامت را در برگرفته است)، ساختار و فرهنگی سازمان یافته جهت ارتقای سلامت ایجاد می‌کند (از جمله در نظرگرفتن نقش‌های فعال برای بیماران و تمامی اعضای کادر درمانی) و خود را به‌عنوان یک محیط فیزیکی ارتقا دهنده سلامت معرفی نموده و به‌طور فعال با جامعه خود در حال مشارکت است»
پنجشنبه 4 شهريور 1395  15:8

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 4 مهر 1402  7:8:27
تعداد بازديد از اين خبر : 4450