نوع خبر 
 
 
بازدید تیم پیشگیری و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی گلستان
در روز یک شنبه 1395/2/12  پیرو هماهنگی سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان تیم 7 نفری دانشگاه علوم پزشکی گلستان بازدیدی از دپارتمان پیشگیری و ارتقای سلامت مرکز داشتند. این بازدید به جهت راه اندازی واحد پیشگیری و ارتقای سلامت در مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی و در راستای الگوبرداری آن مرکز از دپارتمان پیشگیری و ارتقای سلامت مرکز قلب شهید رجایی بوده است.


سه شنبه 14 ارديبهشت 1395  14:15

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 4 مهر 1402  7:7:33
تعداد بازديد از اين خبر : 3535