فعالیت های  کلینیک تغذیه 
کلینیک پیشگیری و ارتقای سلامت

 

تغذیه نقش مهمی در بهبود واصلاح ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی عروقی ایفا میکند .مطالعات نشان داده اند که همراه شدن برنامه های منظم ورزشی با تغذیه صحیح، در کاهش روند بیماری های قلبی عروقی بسیار موثر می باشد .

مخاطبین: بیماران قبل از بستری، همراهان بیماران، مراجعان آزاد و پرسنل

 

اهداف اصلی مشاوره تغذیه به شرح زیر می باشد.

·         محاسبه میزان کالری ومواد مغذی مورد نیاز هر بیمار وارزیابی عادات غذایی بیماران

·         تنظیم رژیم غذایی ویژه برای هر فرد بر اساس نیازمندیهای بیمار وبا در نظر گرفتن اصول اولیه وصحیح رژیم قلبی عروقی

·         ارائه مشاوره به شرکت کنندگان ودر صورت لزوم با افراد خانواده آنها در جهت تغییر سبک زندگی

·         و در نهایت افزایش آگاهی تغذیه ای بیماران در خصوص رژیم غذایی صحیح وتغییر عادات غذایی نادرست از طریق بروشورها وکتابچه های آموزشی ویا برگزاری جلسات آموزشی همراه با نمایش  پاورپوینت

 

نخستین گام در این برنامه ثبت داده های آنتروپومتری بیماران وارزیابی ویژ گی های تن سنجی آنان می باشد همچنین بر اساس اطلاعاتی که در زمینه عادات غذایی از بیمار جمع آوری میگرددوبا توجه به نتایج ارزیابی تن سنجی اگر بیمار نیاز به برنامه غذایی ویژه ازجمله کاهش وزن ، افزایش وزن و.. داشته باشد  برنامه غذایی تنظیم شده و با رعایت اصول تغذیه قلبی عروقی در اختیار وی قرارمی گیرد .

 

رژیم قلب سالم :

تغذیه صحیح در بیماریهای قلبی عروقی بر سطح سرم لیپید، فشار خون، توده بدن، قند خون، وضعیت آنتی اکسیدانی، هموسیستئین و، عملکرد آندوتلیال تاثیر گذار است .

در رژیم غذایی قلب سالم توصیه بر مصرف انواع غلات سبوس دار ، سبزیجات، میوه ها ، محصولات لبنی کم چرب ، گوشتهای کم چربی وبدن چربی ، چربی های غیر اشباع ومحدود نمودن نمک وانواع شیرینی جات می باشد . به منظور داشتن رژیم غذایی متعادل توصیه می شود که از تمامی گروههای غذایی روزانه مصرف شود برای مثال 11-6 واحد گروه نان و غلات ، 5-3 واحد سبزیجات ، 4-2 واحد میوه ، 3-2 واحد لبنیات و 5 واحد یا کمتر گروه گوشت توصیه شده است . در این کلینیک روشهای تغییر سبک زندگی در جهت کنترل ، پیشگیری ودرمان بیماریهای قلبی عروقی ارائه می شود .

 

    

رژیم های غذایی خاص :

رژیم غذایی کاهش وزن :

یکی از اهداف این کلینیک کنترل وزن شرکت کنندگان می باشد .رسیدن به وزن ایده ال مهم می باشد زیرا اضافه وزن یک ریسک فاکتور مستقل در بیماریهای قلبی عروقی است وتاثیر منفی بر این روند دارد ..جهت مراجعانی که توده بدنی بالاتر از 25 دارند رزیم غذایی کاهش وزن تنظیم و تغییر عادات تغذیه ای ورژیم های غذایی خاص هم اعمال شده وجهت تغییر سبک زندگی آموزش های لازم ارائه میگردد.

 

کنترل فشار خون :

یکی از اهداف این کلینیک کنترل فشار خون مراجعان می باشد .زیرا فشار خون یکی از ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی عروقی است که زمینه را برای ابتلا به مشکلات کلیوی وسایر بیماریهای مزمن فراهم می سازد .در بیماران با ریسک بالا ، رساندن فشار خون به کمتر از 80/130 ودر بیماران دیگر فشار خون هدف کمتر از 80/120 می باشد که با اصلاح رژیم غذایی وبرنامه های منظم ورزشی می توان به آن دست یافت .

 

 

رژیم غذایی در دیابت نوع 2:

اساس رژیم درمانی در این بیماران بر پایه رژیم قلب سالم می باشد با این تفاوت که در آن تعدادوعده های غذایی به 6-5 وعده درروز جهت جلوگیری از افت قند خون افزایش یافته ومیزان دریافت قند ساده به 25 گرم در روز محدود می شود که البته آن هم می بایست در تمامی وعده ها تقسیم گردد .هدف کلینیک تغذیه برای اینگونه بیماران رساندن سطح HgA1C به کمتر از 7% می باشد .

 

 

رژیم غذایی در بیماران مبتلا به سوء تغذیه ونارسایی قلبی :

اینگونه بیماران نیاز به وزن گیری دارند واغلب مبتلا به کم اشتهایی هم می باشند . پایه اصلی رژیم غذایی این افراد مشابه رژیم قلب سالم می باشد با اندکی تفاوت ، در این شرایط میزان دریافت چربی افزایش یافته ودریافت میوه وسبزی هم به دلیل اطمینان از دریافت کافی انرژی کاهش می یابد .چربی اضافی دریافتی می بایست حتما از منابع اسیدهای چرب تک غیراشباع ویا چند غیر اشباع تامین شود ومصرف میوه وسبزی به شکل کمپوت ، سبزیجات آب پز وبخار پز وآب میوه توصیه می شود .میزان پروتئین دریافتی هم به 5/1-1 گرم درروز برحسب شرایط بیماری ووضعیت تغذیه ای تنظیم می گردد .به این بیماران می بایست آموزشهای لازم در خصوص چگونگی دریافت مایعات ولزوم استفاده از منابع غذایی حاوی پتاسیم هم ارائه میگردد .

 

رژیم غذایی در افراد تحت درمان با وارفارین:

برخی از مراجعان کلینیک تغذیه تحت درمان با وارفارین می باشند ومی بایست در این زمینه آموزشهای لازم به بیمار ارائه گردد .در این بیماران دریافت زیاد ویتامین K  با عث کاهش اثر دارو می گردد .بنابر این در مورد مصرف منابع غذایی این ویتامین می بایست کاملا هوشیار باشند ومهم است که میزان این ویتامین در رژیم غذایی ثابت باقی بماند یعنی باید از تغییر ناگهانی در میزان دریافت آن جلوگیری نمود .

 

رژیم درمانی در اطفال مبتلا به بیماریهای قلبی مادر زادی

یکی دیگر از خدمات ارائه شده در این کلینیک پایش رشد اطفال مبتلا به بیماریهای مادر زادی قلبی می باشد در این رابطه با بر آورد میزان سوء تغذیه در این کودکان وارائه برنامه غذایی جهت بهبود روند وزن گیری مکملهای مورد نیاز رشد این اطفال هم معرفی می شوند