سرویس مامایی در کلینیک سلامت
 
ارائه خدمات مامایی توسط کارشناس ارشد مامایی سرکار خانم فهیمه کشفی
ساعات کلینیک مامایی : روزهای زوج از ساعت 14 الی 16 و  یکشنبه  8 الی 14
محل کلینیک مامایی: مجتمع درمانگاههای مرکز قلب شهید رجایی-کلینیک پیشگیری و ارتقای سلامت
مخاطبین: کلیه بیماران سرپایی و بستری و همراهان آنها و پرسنل محترم مرکز
زمینه های فعالیت:
انجام معاینات لازم مامایی
انجام تست پاپ اسمیر
انجام معاینات لازم پستان
برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه بهداشت دوران باروری، بهداشت دوران یائسگی و آموزش معاینه پستان توسط خود فرد
مشاوره مامایی
مشاوره قبل و بعد از ازدواج
مشاوره قبل از بارداری
تنظیم خانواده