نسخه الکترونیک پمفلت های آموزش بیماران
تهیه شده در آموزش همگانی واحد پیشگیری و ارتقای سلامت مرکز قلب شهید رجایی
برای مشاهده فایل کامل بر روی عناوین و عکسهای زیر کلیک فرمایید:

   

جراحی بای پس کرونری چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

ضربان متقابل خارجی پیشرفته یا EECP
دکتر سارا لطفیان

 نوتوانی یا بازتوانی قلبی عروقی
دکتر سارا لطفیان

     

جراحی دریچه قلب چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

آنژیوپلاستی کرونری چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

آنژیوگرافی کرونری چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

     

حمله قلبی چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

ضربان ساز یا پیس میکر چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

مطالعه الکتروفیزیولوژیک قلب و ابلیشن
دکتر اکبر نیک پژوه

     

فیبریلاسیون دهلیزی یا AF چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

بیماری عروق محیطی چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

 سکته مغزی چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

     

داروهای ضدانعقادی و ضدپلاکتی
دکتر اکبر نیک پژوه

اکوکاردیوگرافی (اکوی قلبی) چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

سندرم متابولیک چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

     

دفیبریلاتور خارجی خودکار یا AED چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

تست استرس یا تست ورزش چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

 پرفشاری خون چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

     

 مصرف مرتب داروها
دکتر اکبر نیک پژوه

 شیوه سالم زندگی
دکتر اکبر نیک پژوه

 اندآرترکتومی کاروتید چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

     

 سطح کلسترول خون من به چه مفهوم هست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

من چگونه می توانم سیگار را ترک کنم؟
دکتر اکبر نیک پژوه

اندوکاردیت باکتریایی چیست؟
دکتر اکبر نیک پژوه

     
   تشخیص و درمان اختلالات خواب
دکتر حسن ا... صادقی - دکتر مهسا میردامادی
سرکار خانم فرناز باقربیگی
 کم خوابی چیست؟
دکتر حسن ا... صادقی - دکتر مهسا میردامادی
سرکار خانم فرناز باقربیگی
     
     
     
     
     

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 40
 41
 43
 42
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65