پیش دیابت
با افزایش تعداد افراد دچاردیابت (یا سندرم مقاومت به انسولین همراه با دیابت)، پزشکان سعی می‌کنند که در تشخیص و درمان دیابت و یا ترجیحاً پیشگیری اولیه جدیت بیشتری داشته باشند. اصطلاح جدید پیش‌دیابت در افرادی بکار می‌رود که دارای سطوح
 قند خون بیشتر از حد طبیعی می‌باشند. البته این افزایش به حدی نیست که در محدوده دیابت قرارگیرد. هم تست تحمل گلوکز و هم تست گلوکز ناشتای پلاسما، سطح گلوکز خون را اندازه‌گیری می‌کنند ( با واحد میلی‌گرم در دسی‌لیتر mg/dl ). از هر دو آزمایش می‌توان استفاده کرد اما نحوه تفسیر نتایج آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.
اگر دچار اضافه‌وزن هستید یا بیش از 45 سال سن دارید، از پزشک بخواهید تا در معاینه بعدی برای شما یک آزمایش برای تشخیص حالت پیش‌دیابت نیز درخواست نماید. اگر اضافه‌وزن داشته و کمتر از 45 سال سن دارید، پزشک ممکن است بسته به وجود سایر عوامل‌خطر مانند سابقه خانوادگی دیابت، فشارخون‌بالا یا افزایش‌کلسترول‌خون انجام این آزمایش را به شما توصیه نماید.
اگر شما در محدوده پیش‌دیابت هستید، باید اقداماتی را جهت پیشگیری یا به تأخیر انداختن ابتلا به دیابت انجام دهید. بسیاری از افراد می‌توانند سطح گلوکزخون را تنها با ایجاد تغییرات اندکی در شیوه زندگی به حدود طبیعی بازگردانند. شما با کاهش تنها 5 تا 10 درصد از وزن خود می‌توانید از فواید سلامتی آن بهره‌مند شوید. اگر نمی‌توانید به وزن مطلوب خود دست پیدا کنید، حتی یک کاهش وزن 4/5 تا 7 کیلوگرمی وضعیت بهتری را ایجاد می‌نماید. در این مرحله تغییرات سالم در شیوه زندگی بسیار مفید هستند. همچنین ممکن است پزشک با شما درباره سایرعوامل خطر مانند فشارخون بالا، کلسترول بالای‌خون و استعمال سیگار صحبت کند.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی