به دلایل گوناگونی دیابت در بین ایرانی‌ها حتی در میان جوانان درحد هشداردهنده‌ای در حال گسترش است. اکثر صاحب نظران علت را اضافه‌وزن و چاقی همراه با شیوه زندگی غیرفعال می دانند. دیابت بیماری خطرناکی است که در آن هورمونی تحت عنوان انسولین یا تولید نمی‌شود یا به شکل مناسبی عمل نمی‌کند. انسولین برای تبدیل قند موجود در خون و غذاها به انرژی ضروری است. در فرد دچار دیابت بدلیل اینکه انسولین کمبود دارد یا بخوبی عمل نمی‌کند، قند (گلوکز) تا سطوح خطرناکی در خون بالا می‌رود. دو نوع دیابت وجود دارد: نوع 1 که تحت عنوان دیابت جوانان نیز خوانده می‌شود و نوع 2 که شایع‌ترین شکل آن است و بدن در آن به شکل موثری نمی‌تواند از انسولین تولید شده استفاده ‌کند (این حالت مقاومت به انسولین نامیده می‌شود). گرچه در این حالت با گذشت زمان، پانکراس (لوزالمعده) شروع به نارسا شدن می‌کند و توانایی خود جهت تولید کافی انسولین به منظور غلبه بر مقاومت به انسولین را از دست می‌دهد. با بروز این پدیده سطح قندخون تا مقادیر غیرسالمی افزایش می‌یابد. در این فصل بر روی دیابت نوع 2 تمرکز شده و نقش آن به عنوان یک عامل خطر اصلی در ایجاد بیماری‌های قلبی‌عروقی مطرح می‌شود.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی