شاخص توده بدنی
یک روش سودمند برای تخمین میزان چربی بدن، استفاده از فرمولی است که شاخص ‌توده ‌بدنی (BMI) نامیده می‌شود.  BMI نسبت وزن به مجذور قد است و شاخصی برای تعیین نسبت چربی در بدن بیشتر افراد می‌باشد. شما می‌توانید BMI  را از طریق تقسیم کردن وزن با واحد کیلوگرم بر مجذور قد با واحد مترمربع محاسبه نمایید.
(برای مثال فرض کنید وزن شما 70 کیلوگرم و قد شما 1/8 متر می‌باشد ابتدا 70 را تقسیم بر 1/8 می‌نمایید که حاصل 38/89 می‌شود. مجدداً عدد 38/89 را بر 1/8 تقسیم می‌نمایید که حاصل 21/6 می‌شود که این عدد شاخص‌توده‌بدنی  یا BMI شماست)

BMI
از آنجا که محاسبه کردن با این روش نسبتاً سخت است شما می‌توانید از جدول ساده شاخص توده بدنی با توجه به قد و وزن، شاخص توده بدنی (BMI) را به دست آورید.
 براساس رهنمودهای موجود:
• BMI کمتر از 18/5 کم وزن تلقی می‌شود.
• BMI بین 18/5 تا 24/9  طبیعی در نظر گرفته می‌شود و این محدوده‌ای است که در آن کمترین میزان خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی وجود دارد (البته اگر فاقد سایر عوامل خطر ابتلا به بیماری قلبی باشید).
• BMI بین 25/0 تا 30/0  به عنوان اضافه‌وزن در نظرگرفته می‌شود. در این محدوده میزان خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی اندکی افزایش پیدا می‌کند.
• BMI و30/0 و  بالاتر چاق تلقی می‌گردد و میزان خطر در این محدوده  بالاست.
• BMI  یا 40/0 یا بیشتر چاقی شدید یا بیماری در نظرگرفته می‌شود. سطح خطر در این حالت بسیار بالاست.
توجه داشته باشید که برخی از افراد ممکن است بدلیل بزرگی استخوان‌بندی یا توده عضلات  به اشتباه جزء گروه چاق یا اضافه‌وزن قرار بگیرند.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی