ورزش در سالمندان و افراد ناتوان
اگر بدلیل کهولت سن یا ناتوانی جسمانی قادر به انجام فعالیت جسمانی شدید نیستید، برخی ورزش‌های روزانه برای شما مفید خواهند بود. اگر قادر به پیاده‌روی، باغبانی یا شنا هستید، بتدریج مدت زمان اینگونه فعالیت‌های خود را افزایش دهید تا از فواید سلامتی ورزش بیشتر بهره‌مند شوید. برخی ورزش‌ها مانند تنیس‌روی میز، برای شروع خیلی خوب هستند. اگر روی صندلی چرخدار (ویلچر) هستید، می‌توانید روزانه30 تا 40 دقیقه را به ورزش‌های دست یا تمرینات با صندلی چرخدار (ویلچر)، اختصاص دهید. در صورت امکان در کلاس‌هایی ثبت‌نام کنید که برنامه ورزشی تعدیل شده مناسب با توانایی شما را ارایه می‌دهند. چنین کلاس‌هایی ممکن است در خانه‌های سالمندان، انجمن‌های بازنشستگی یا بیمارستان‌ها ارائه شوند.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی