ورزش و کاهش وزن
اگرکاهش وزن ضروری باشد، شما با کمک پزشک یا یک متخصص تغذیه می‌توانید برنامه غذایی سالمی را تدوین نماییدکه در عین حال کالری مصرفی مورد نیاز شما را نیز تامین نماید (دربرگیرنده روزانه حداقل 1200 کالری باشد).
برنامه ورزشی باید بگونه‌ای باشد که روزانه بیش از مقداری که کالری دریافت می‌کنید، انرژی بسوزانید. سالم‌ترین و موثرترین راه جهت کاهش وزن، محدود نمودن دریافت انرژی غذایی و همزمان افزایش میزان سوزاندن انرژی از طریق ورزش می‌باشد تا یک کاهش وزن تدریجی ولی مداوم روی دهد. اکثر متخصصان کاهش هفته‌ای 450 تا900 گرم را توصیه می‌کنند. جهت کاهش وزن هفته‌ای450 گرم، ضروری است که هفته‌ای 3500 کالری بیشتر بسوزانید، در نتیجه باید روزانه نسبت به میزان مصرف خود 500 کالری بیشتر انرژی بسوزانید. یکی از مشکلات متخصصین تغذیه، "پدیده کفه" می‌باشد. هنگامیکه شما حدود 10 درصد وزن خود را کاهش دادید، بدن از طریق کاهش متابولیسم این امر را جبران می‌نماید. در طول این دوره که موسوم به "پدیده کفه" می‌باشد، ادامه دادن ورزش و نا امید نشدن بسیار مهم است.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی