اسپری بینی نیکوتینی
 اسپری بینی روشی برای رهاسازی سریع نیکوتین است. پس از شروع مصرف آن درتاریخ مقرر برای ترک سیگار، هر ساعت یک یا دو بار آن را در بینی اسپری می‌کنید، البته اگر وسوسه شما به مصرف سیگار بیشتر باشد، مقدار مصرف آن می‌تواند بیشتر شود، اما نباید بیش از 5 بار در ساعت گردد. شما باید به مدت 3 ماه از این اسپری استفاده کنید و میزان مصرف آنرا بتدریج کاهش دهید. برخی افراد دچار خارش بینی و گلو می‌شوند که اغلب یک هفته یا بیشتر پس از مصرف از بین می‌رود.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی