برچسب نیکوتین
اگر برای ترک سیگار برچسب نیکوتینی را انتخاب کرده‌اید، باید هر روز برای مدت 6 تا 8 هفته از آن‌ استفاده نمایید. استفاده از برچسب نیکوتینی آسان است. شما می‌توانید از یکی از آنها در زیر لباس خود استفاده کنید، بدون اینکه مزاحمتی برای شما ایجاد کند. این برچسب به مدت 16 تا 24 ساعت، مقدار کمی نیکوتین آزاد می‌نماید. اثر برچسب نیکوتینی 4 تا 6 ساعت پس از چسباندن بر روی پوست آغاز می‌گردد. این برچسب‌ها با مقادیر مختلفی از نیکوتین موجود هستند. بنابراین شما می‌توانید بتدریج مقدار نیکوتین آنرا کاهش دهید. آزاردهنده‌ترین عارضه جانبی برچسب نیکوتینی ایجاد یک ضایعه پوستی در محل چسباندن آن در برخی از افراد است. سایر عوارض جانبی شامل سرگیجه، تهوع و افزایش فشارخون است. اگر از برچسب پوستی نیکوتینی استفاده می‌کنید و قصد انجام MRI (تصویر برداری با رزونانس مغناطیسی) را دارید، با تکنسین مربوط در مورد برچسب صحبت کنید. در صبح انجام  MRIبرچسب را بردارید مگر آنکه دستورالعمل آن بگونه‌ای دیگر باشد. این امر از ایجاد سوختگی جلوگیری می‌کند (امواج MRI سبب گرم شدن برچسب پوستی نیکوتینی تا درجه حرارت خطرناکی می‌شود). در هنگام استفاده از برچسب پوستی نیکوتینی هرگز سیگار نکشید، چرا که بسیار خطرناک است.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی