موارد خاص در زنان 
در مراحل مختلف زندگی، یک زن با مواردی مواجه می‌شود که ممکن است در سلامت قلبی عروقی وی تأثیرگذار باشند. قرص‌های ضد حاملگی، حاملگی، یائسگی و درمان جایگزینی هورمونی (HRT) چگونه بر سلامت دستگاه قلبی‌عروقی تأثیر می‌گذارند؟ با تمرکز تحقیقات قلبی‌عروقی بر روی زنان، اثرات استروژن بر روی قلب زنان در دست بررسی می‌باشد.
تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی