دفیبریلاتور خانگی
شما می‌توانید وسیله‌ای با نام دفیبریلاتور خارجی خودکار (AED) را بدون نسخه خریداری کنید که در منزل برای فردی به کار می‌رود که دچار ایست قلبی شده است. دفیبریلاتور خارجی خودکار (AED) به قلب فرد شوک وارد نموده و ریتم قلبی طبیعی را بر می‌گرداند. انجمن غذا و دارو این وسیله را مورد بررسی قرار داده و بیان نموده است که این وسیله حتی اگر توسط افرادی به کار رود که به جز دستورالعمل مکتوب و فیلم آموزشی موجود در جعبه آن اطلاعات دیگری ندارند، ایمن و موثر می‌باشد. جهت استفاده از دفیبریلاتور باید دستگاه را تنظیم نموده و پایانه‌های آن را بر روی بدن بیمار گذاشت.
خود دستگاه تشخیص می‌دهد که آیا فرد شوک لازم دارد یا خیر و به تکنسین پزشکی به صورت صوتی یا تصویری دستور می‌دهد که شوک بدهد یا خیر. دستگاه تنها در فردی به کار می‌رود که به شکل طبیعی نفس نمی‌کشد و به تکان دادن بدنش پاسخ نمی‌دهد. ملاحظات ویژه جهت قرار دادن پایانه‌ها در افرادی‌که در آنها ضربان‌ساز کاشتنی یا دفیبریلاتور کاشتنی ICD وجود دارد، باید لحاظ شود. براساس قوانین موسسه غذا و دارو، موسسات تولید کننده AED  باید مشتریان خود را در مورد استفاده از این دستگاه پشتیبانی کنند.
اگر یکی از این دفیبریلاتورهای خانگی را خریدید به خاطر داشته باشید که اولین قدم پیش از استفاده از این ابزار تماس گرفتن با 115 یا اورژانس می‌باشد.
دومین قدم، شروع احیای قلبی-ریوی جهت رساندن فوری اکسیژن به اعضای حیاتی می‌باشد. یکی از انجمن‌های معتبر علمی قلب می‌گوید که هنوز مطالعات کافی انجام نشده است که بتوان به نفع یا برعلیه استفاده از دفیبریلاتور خانگی توصیه‌ای نمود.
تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی