درمان‌های غیر جراحی آریتمی 
پیشرفت‌های شگرفی در درمان غیرجراحی برخی از انواع خاص آریتمی صورت گرفته است. این تکنیک‌ها مثل تخریب (سوزاندن) و برگردان قلبی الکتریکی ممکن است ریتم طبیعی قلب را برگرداند، علایم بالینی را کم کرده یا از بین ببرد و نیاز به مصرف داروها یا استفاده از روش‌های جراحی (مانند جاگذاری یک ضربان‌ساز یا یک ICD)  را مرتفع سازد. 
تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی