جراحی ماز 
در برخی از مبتلایان به فیبریلاسیون دهلیزی مزمن، عملی موسوم به جراحی ماز انجام می‌شود. در این عمل یک سری برش در داخل قلب ایجاد می‌شود و یک درهم ریختگی (ماز) بوجود می‌آید که  مسیرهای الکتریکی موجود در عضله قلب را بلوک می‌نماید. این جراحی در فردی انجام می‌شود که در وی داروها، ضربان‌ساز یا سایر درمان‌ها مؤثر نبوده‌اند. یک کاندیدای مناسب فردی است که فیبریلاسیون دهلیزی کنترل نشده‌ای دارد که باعث می‌شود خون در دهلیزهای قلب وی، تمایل به لخته شدن داشته باشد و بعد از تشکیل این لخته‌های خونی و انتقال آنها به مغز، سکته مغزی رخ دهد. این جراحی ممکن است درحین سایر انواع جراحی‌های قلب نیز انجام شود. 
این عمل جراحی، جراحی بزرگی است که زیر بی‌هوشی عمومی انجام می‌گیرد. جراح باید استخوان جناغ را برای دسترسی به قلب بشکافد و سپس فعالیت‌های قلب و ریه را به یک دستگاه قلب و ریه مصنوعی انتقال دهد.
جراح برش‌های کوچکی در هر دو دهلیز چپ و راست ایجاد می‌کند. این برش‌ها الگویی را می‌سازند که پیام‌‌های طبیعی الکتریکی قلب را به داخل بطن‌ها هدایت می‌کند ولی پیام‌های الکتریکی اضافی را بلوک می‌نماید. 
با بهبودی این برش‌ها، بافت ترمیمی (اسکار) تشکیل می‌شود که نمی‌تواند ایمپالس‌های الکتریکی را هدایت کند. بنابراین ایمپالس‌های اضافی دیگر انتقال نمی‌یابند. این عمل جراحی در حدود 3 ساعت طول می‌کشد. گاهی اوقات یک ضربان‌ساز هم کاشته می‌شود. 
بهبودی از جراحی ماز به یک هفته استراحت در بیمارستان نیاز دارد. ممکن است شما نیاز به مصرف داروهای ادارآور به منظور پیشگیری از احتباس مایعات و مصرف داروهای ضدپلاکتی مانند آسپیرین به منظور پیشگیری از تشکیل لخته خون داشته باشید. ممکن است شما درناحیه برش سینه احساس درد نمایید و 2 تا 3 ماه پس از عمل جراحی احساس خستگی نمایید. بیشتر افراد معمولا سه ماه پس از جراحی  فعالیت‌های معمولی خود از جمله کار خود را شروع می‌نمایند. 
عمل جراحی ماز به صورت یک تکنیک کمتر تهاجمی نیز تعدیل یافته است و مثل عمل تخریب با کاتتر بافت قلبی، ممکن است برای درمان فیبریلاسیون دهلیزی بکار رود. در این تکنیک از امواج رادیویی استفاده می‌شود. این تکنیک در حقیقت مکمل روش کمترتهاجمی تخریب با کاتتر است که برای درمان فیبریلاسیون دهلیزی از راه سیاهرگ‌ها انجام می‌گیرد.
تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی