علایم بالینی نارسایی قلبی 
اگر دچار هر یک از علایم بالینی زیر شدید، بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید:
• تنگی نفس، به خصوص هنگام دراز کشیدن و در حین فعالیت.
• بیدار شدن از خواب به علت تنگی نفس.
• خستگی نامعمول یا خواب آلودگی.
• سرفه درهنگام فعالیت و یا درازکشیدن.
• خلط صورتی رنگ.
• ادم و ورم در ساق‌ها و مچ پاها.
• از دست دادن اشتها و یا احساس عدم هضم غذا.
• ورم شکمی.
• ورم ناگهانی، افزایش وزن ناشی از احتباس مایعات. 
• تپش قلب.