سایر داروهای نارسایی قلبی 
پزشک ممکن است انواع دیگری از داروها را برای درمان نارسایی قلبی تجویز کند. این داروها بویژه در افرادیکه نمی‌توانند مهارکننده ARB ، ACE  را تحمل کنند ممکن است شامل این موارد باشند: "آسپرین" یا "ضدانعقادها" برای جلوگیری از ایجاد لخته خون، داروهای ضدآلدوسترون (ادرارآورها) که جلوی بروز اثرات "آلدوسترون" (یک هورمون استرسی) را می‌گیرند که ممکن است باعث بدترشدن نارسایی قلبی شود و "هیدرالازین" به همراه "ایزوسورباید دی ‌نیترات" که از حجم کار قلب می‌کاهند. هر یک از این داروها یا گروه‌های دارویی دارای دستورالعمل کتبی مصرف دارو و عوارض جانبی احتمالی مخصوص به خود می‌باشند. همیشه از پزشک یا داروساز، دستورالعمل کتبی مصرف دارو را درخواست نمایید.
مهارکننده‌های کانال کلسیمی (مانند آملودیپین) در برخی از افراد مبتلا به نارسایی قلبی تجویز می‌شوند که نیاز به کنترل فشارخون دارند. مصرف این نوع داروها ممکن است به بهبود علایم نارسایی قلبی در برخی از افراد کمک کند، اما این نوع داروها باعث افزایش طول عمر نمی‌شوند.
تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی