قلب‌های اهدایی
یک قلب اهدایی از فردی گرفته می‌شود که قبل از مرگش با اهدای اعضای بدنش موافقت کرده است و در اثر بیماری یا تصادف، به شکلی جان سپرده است که به قلبش آسیبی وارد نشده است. تقریباً همیشه تعداد قلب‌های اهدایی در دسترس جراحان برای پیوند قلب، بسیار کمتر از میزان نیاز افراد موجود در لیست انتظار پیوند قلب می‌باشد. وقتی که فردی می‌میرد و به عنوان دهنده عضو شناسایی می‌شود، فرآیند آماده‌سازی قلب برای عمل پیوند قلب باید بسیار به سرعت انجام شود چون یک قلب تنها 4 تا 6 ساعت می‌تواند خارج از بدن زنده بماند. قلب باید از نظر عملکرد طبیعی و گروه خونی‌اش و نیز از نظر وجود شواهدی از عفونت بررسی شود. با تلاش‌های هماهنگ، قلب اهدایی با یک گیرنده مناسب مطابقت داده شده و به تیم پیوند ذیربط منتقل می‌شود.
در هنگام مرگ، یک فرد ممکن است بتواند از طریق اهدا اندام‌های سالمش (مانند قلب، ریه‌‌ها،‌ کبدها،‌ کلیه‌ها،‌ لوزالمعده، و قرنیه) جان چندین نفر را نجات دهد. اگر در مورد چگونگی شرایط اهدای عضو پس از مرگ، پرسشی دارید، در این مورد با نزدیکترین دانشگاه علوم پزشکی تماس بگیرید.
تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی