سایر بیماری‌های عروقی
سکته‌های مغزی و TIAها (حملات گذرای ایسکمیک یا کاهش خون‌رسانی) شاید معروفترین انواع بیماری‌های عروقی باشند، اما این بیماری‌ها ممکن است ناشی از انواع دیگری از بیماری‌های عروق محیطی باشند و یا اینکه با این بیماری‌ها ارتباط داشته باشند. این بیماری‌ها عبارتند از تنگی کاروتیدی، بیماری سرخرگ محیطی، آنوریسم و ناهنجاریهای سرخرگی-سیاهرگی. هر یک از این بیماری‌های عروقی ممکن است سبب بروز علایم خاص خود شوند و اگر درمان نشوند ممکن است منجر به سکته مغزی شوند.
تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی