روش‌های ارزیابی فعالیت الکتریکی مغز 
برخی تست‌ها فعالیت الکتریکی مغز را بررسی می‌کنند:
• نوار مغز یا الکتروانسفالوگرافی (EEG) فعالیت الکتریکی مغز را ثبت می‌کند. الکترودها بر روی پوست سر قرار داده شده و ایمپالس‌های الکتریکی مغز را انتقال می‌دهند تا بر روی یک کاغذ مخصوص ثبت شود. شدت، مدت، فرکانس و موقعیت ایمپالس‌ها اطلاعاتی را درباره فعالیت مغز فراهم می‌کنند.
• تست‌های پاسخ تحریکی (Evoked response tests)، روش‌هایی برای اندازه‌گیری توانایی مغز در پردازش و پاسخ به محرک‌های محیطی می‌باشند. الکترودهای موجود بر روی پوست سر، پاسخ مغز را منتقل می‌کنند. برای تحریک ایجاد یک پاسخ بینایی، پزشک نور را در چشم می‌تاباند. برای پاسخ شنوایی، صدایی به گوش می‌فرستد. برای پاسخ بدنی، یک عصب در بازو یا پا بصورت الکتریکی تحریک می‌شود. با بررسی این پاسخ‌ها، نواحی غیرطبیعی‌ در مغز مشخص می‌شوند.
تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی