روش‌های ارزیابی جریان خون در مغز
برخی تست‌‌ها عملکرد عروقی را بررسی می‌کنند و نشان می‌دهند که جریان خون در مغز چگونه است:
• سونوگرافی داپلر (یا سونوگرافی کاروتید) از امواج صوتی با فرکانس بالا برای تشخیص انسداد در سرخرگ‌های کاروتیدی در گردن استفاده می‌کند. پزشک از یک وسیله به نام پروب داپلر یا ردیاب بر روی گردن استفاده می‌نماید. امواج مافوق صوت وارد سرخرگ‌ها می‌شوند و در اثر برخورد با سلول‌های خونی منعکس می‌شوند. امواج انعکاس یافته صوتی که با یک فرکانس دیگر به پروب سونوگرافی برمی‌گردند با سرعت حرکت سلول‌های خونی ارتباط دارند. اطلاعات حاصل از بررسی سونوگرافی، باریک شدگی یا انسداد سرخرگ‌های کاروتیدی را مشخص می‌کنند. 
• آنژیوگرافی تفریقی دیجیتال  (Digital subtraction angiography , DSA)روشی است که از اشعه ایکس استفاده می‌کند و در آن یک ماده حاجب از طریق کاتتر وارد سرخرگ‌های اصلی تغذیه کننده مغز می‌شود. همزمان با حرکت و گردش ماده حاجب، دستگاه اشعه ایکس حرکات آن را ثبت می‌کند بطوریکه پزشک می‌تواند بوسیله آن منشا سکته را پیدا کند. این فن آوری پس زمینه استخوان و بافت را از هم افتراق می‌دهد و رگ‌ها را مشخص می‌نماید. در  DSA نسبت به آنژیوگرافی معمولی از ماده حاجب کمتری استفاده می‌شود، لذا استفاده از این روش در گروهی از افراد مفیدتراست که مواد حاجب (رنگی) در آن‌ها منجر به ایجاد بیماری کلیوی می‌شوند.
تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی