ترمیم جراحی یک آنوریسم
در فرد مبتلا به آنوریسم مغزی (چه آنوریسم پاره شده باشد یا پاره نشده باشد) جراح مغز و اعصاب می‌تواند آنوریسم عروقی را از ریشه بچیند و بدینوسیله از خونریزی ناحیه ضعیف شده دیواره سرخرگ جلوگیری نماید. این عمل همچنین از ترکیدن آنوریسم جلوگیری کرده و درصورت پاره‌شدن آنوریسم، آن را می‌بندد و از ادامه خونریزی و خونریزی مجدد در فردیکه دچار سکته مغزی هموراژیک شده است، جلوگیری می‌کند. 
برای انجام این عمل جراحی، جراح مغز و اعصاب باید جمجمه را باز کند و به مغز دسترسی پیدا کند (به این عمل جراحی کرانیوتومی گفته می‌شود). جراح مغز و اعصاب آنوریسم رگ‌های خونی مغز را پیدا می‌کند و به دقت آنها را از بافت پیرامونی مغز جدا می‌کند، سپس یک کلیپ فلزی فنری شکل را در پایه برآمدگی قرار می‌دهد. انواع بسیاری زیاد و با اندازه‌های متفاوتی از کلیپ‌ها برای درمان آنوریسم در قسمت‌های مختلف وجود دارند. 
تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی