کلاف پیچی اندوواسکولار (Endovascular Coiling)
کلاف پیچی اندوواسکولار تکنیکی برای ترمیم آنوریسم عروقی است که از طریق جاگذاری یک وسیله فنری شکل در داخل رگ خونی انجام می‌گیرد. در این روش، جراح مغز و اعصاب ابتدا در سرخرگ بازو یا ساق پای بیمار، برشی ایجاد می‌کند و از آنجا کاتتر را به سمت مغز و بسوی آنوریسم عروقی می‌فرستد. جراح مغز و اعصاب سپس یک فنر سیمی نرم را وارد آنوریسم عروقی می‌کند. این فنر جریان خون را اصلاح کرده و یک لخته خون تشکیل می‌دهد که بعنوان بالشتک آنوریسم عروقی عمل می‌کند و از ترکیدن آن ممانعت می‌کند. کلاف‌پیچی اندوواسکولار، روش مطلوبی است چرا که نیازی به بازکردن جمجمه ندارد. مدت زمانی که با این روش، مشکل موجود رفع می‌شود، مشخص نیست. به این علت کنترل دوره‌ای (معمولا توسط MRI) ضروری است. تمام انواع آنوریسم‌های عروقی برای این نوع درمان مناسب نیستند.
هر دو این درمان ها یعنی ترمیم جراحی توام با کلیپ‌گذاری و کلاف‌پیچی توام با فنرگذاری، خطر پاره شدن آنوریسم عروقی در حین جراحی را دارند. همچنین در طول هر دو عمل، امکان تشکیل لخته و ایجاد سکته مغزی ایسکمیک (ناشی از کاهش خون‌رسانی) وجود دارد. قبل از انجام این روش‌ها یعنی ترمیم جراحی توام با کلیپ گذاری و کلاف پیچی توام با فنرگذاری باید شما و پزشکتان درباره فواید و ضررهای این روش‌ها با همدیگر صحبت   نمایید.
تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی