سوفل‌های بی ضرر قلبی
به عنوان والدین کودک، ممکن است پزشک به شما بگوید که فرزندتان سوفل قلبی دارد. سوفل قلبی صداهایی را توصیف می‌کند که خون به هنگام عبور از قلب ایجاد می‌نماید. سوفل قلبی همیشه بدان معنا نیست که اتفاق بدی در حال رخ دادن است. از آنجایی‌که قلب کودکان به دیواره سینه‌شان نزدیک است، لذا صدای سوفل اغلب شنیده می‌شود و در صورت هیجان زده شدن و یا تب کردن، این صدا بلندتر شنیده می‌شود.
پزشک ممکن است این صدا را سوفل بی ضرر قلبی بنامد. یعنی صدایی که هیچ‌گونه مشکلی را بوجود نمی‌آورد. دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و نباید کودک را از فعالیت‌های طبیعیش بازداشت.
اگر پزشک به بررسی‌های بیشتری نیاز داشته باشد تا مطمئن شود که این سوفل بی خطر است، ممکن است خود پزشک این بررسی‌ها را انجام دهد یا اینکه فرزند شما را به متخصص قلب کودکان ارجاع دهد. برای کمک به تشخیص اینکه آیا این سوفل قلبی بی‌خطر است و یا اینکه نشانه‌ای از بیماری قلب می‌باشد، بررسی‌های ابتدایی از قبیل عکس برداری از قفسه سینه بوسیله اشعه ایکس، نوارقلب یا اکوی قلبی صورت می‌گیرد. اگر این بررسی‌ها نتوانند مشکل را تشخیص دهند، در واقع این سوفل قلبی بی‌خطر بوده و قلب کودک شما کاملا طبیعی و سالم است.
افراد بالغ نیز ممکن است سوفل‌های بی‌خطری داشته باشند. ارزیابی اولیه این افراد نیز مانند کودکان است و شامل عکس‌برداری قفسه سینه بوسیله اشعه ایکس، نوار قلبی و اکوی قلبی می‌باشد. گاهی ممکن است سوفل قلبی به علت عبور بیش از حد خون از یک دریچه طبیعی به وجود آید. برای مثال در افراد مبتلا به کم خونی حاد، قلب ممکن است خون بیشتری را برای جبران ضعف توانایی بدن در انتقال اکسیژن، پمپاژ نماید.