توموگرافی کامپیوتری با استفاده از پرتوی الکترونی
توموگرافی کامپیوتری با استفاده از پرتوی الکترونی (EBCT یاCTسریع) شکل سریع‌تری از سی‌تی‌اسکن است که در یک دهم ثانیه عکس می‌گیرد (در مقایسه با1تا10ثانیه در سی‌تی‌اسکن معمولی). ازآنجایی‌که قلب همیشه در حال حرکت است، سی‌تی‌اسکن معمولی گاهی اوقات تصاویر تیره و تاری می‌گیرد. EBCT  به اندازه کافی سریع است که از بروز این مشکل جلوگیری کند. EBCT  پزشک را قادر می‌سازد که روند کلسیفیکاسیون در سرخرگ‌های شما را تشخیص دهد. معمولا از EBCT  برای اسکن کردن کل بدن افراد سالم نیز استفاده می‌شود، اما شواهدی دال بر سودمندی این کار وجود ندارد.

سی تی اسکن مارپیچ (اسپیرال)

سی‌تی‌اسکن مارپیچ (اسپیرال) فرم دیگری از سی‌تی‌اسکن سریع می‌باشد. در یک سی‌تی‌اسکن معمولی شما بر روی یک میز دراز می‌کشید و اسکنر برای عکس گرفتن به آرامی حرکت می‌کند. ولی در سی‌تی‌اسکن مارپیچی شما بر روی میزی دراز می‌کشید وبه همراه این میز در داخل اسکنر حرکت می‌کنید و اسکنر بدون وقفه عکس می‌گیرد. این اسکنرها در یافتن آنوریسم‌ها (برآمدگی دیواره تضعیف شده یک سرخرگ به بیرون) و آمبولی‌های ریوی (لخته‌های خون در ریه‌‌ها) بسیار مفید می‌باشند.
سی‌تی‌اسکن‌های با چندردیاب
از نوعی سی‌تی‌اسکن که نسبت به دستگاه سی‌تی‌اسکن  معمولی تعداد بیشتری ردیاب دارد،  برای تهیه اطلاعات درباره سرخرگ‌ها استفاده می‌شود که قابل مقایسه با آنژیوگرافی می‌باشد. از آنجایی‌که انجام سی‌تی‌اسکن راحت‌تر و ارزان‌تر از آنژیوگرافی است لذا درآینده  از سی‌تی‌اسکن با چند ردیاب استفاده‌های زیادی خواهد شد. کاربرد اخیر آن سی‌تی‌آنژیوگرافی است که در آن رنگ (ماده حاجب) تزریق می‌شود و تصاویری از سرخرگ‌های کرونری تهیه می‌شود. از سی‌تی‌آنژیوگرافی به عنوان یک ابزار غربالگری در افراد در معرض خطر زیاد ابتلا به بیماری سرخرگ‌های کرونری و به عنوان یک ابزار تشخیصی در برخی از بخش‌های اورژانسی بیمارستان‌های تخصصی قلب استفاده می‌شود. متخصصان پزشکی درحال تحقیق بر روی تدوین استانداردهایی برای تهیه دستورالعمل‌ واحد استفاده از اسکنرهای با چند ردیاب می‌باشند.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی