آنژیوپلاستی لیزری
در برخی از مراکز پزشکی، می‌توان آنژیوپلاستی را با استفاده از فن‌آوری لیزری انجام داد. یک کاتتر دارای نوک لیزری از طریق سرخرگ به محل انسداد در سرخرگ‌های کرونری هدایت می‌شود و سپس پرتوهای ضربانی لیزر، باعث تبخیر گرفتگی می‌شوند. این روش را می‌توان به تنهایی، یا همراه با آنژیوپلاستی معمولی انجام داد. به علت سودمندی سایر روش‌ها از فن‌آوری لیزری استفاده زیادی نمی‌شود. تصمیم‌گیری راجع به اینکه بیمار باید توسط چه روشی (آنژیوپلاستی بالونی، استنت‌گذاری، آنژیوپلاستی لیزری یا عمل جراحی بای‌پس سرخرگ کرونری) درمان شود به محل انسداد، تعداد انسدادهای موجود و وسعت انسدادها بستگی دارد. انتخاب‌های درمانی مورد نظر خود را با پزشک درمیان بگذارید و اطمینان حاصل نمایید که همه توصیه‌های پزشک را به خوبی درک کرده‌اید.
تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه - متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی