نکاتی در مورد کنترل فشارخون در منزل
هر چند ممکن است شما جهت اندازه‌گیری فشارخون نیاز به تمرین داشته باشید ولی باید بدانیدکه اندازه‌گیری فشارخون کار نسبتا ساده‌ای است. در این قسمت راهنمایی‌هایی برای اندازه‌گیری دقیق فشارخون در منزل ارایه می شود:
• در صورتی که سیگار کشیده‌اید، یا قهوه نوشیده‌اید، نیم ساعت صبر کنید و بعد فشارخون را اندازه بگیرید. کشیدن سیگار و نوشیدن قهوه هردو می‌توانند بطورموقت فشارخون را افزایش دهند.
• آرام در حالتی بنشینید که پاهایتان صاف بر روی زمین بوده و پشتتان را به جایی تکیه داده باشید. در حدود 5 دقیقه قبل از اندازه‌گیری فشارخون با آرامش در چنین وضیعتی بنشینید.
• دستتان را بر روی میز یا بر روی دسته صندلی قرار داده و عضلات خودتان را شل کنید.
• کاف را به آرامی دور بازوی بدون لباس خود بپیچید، بطوریکه یک انگشت براحتی قادر به لغزش در زیر آن باشد. لبه تحتانی کاف باید در حدود 2/5 سانتی متر بالاتر از چین آرنج قرار بگیرد.
• تاریخ، ساعت، روز و مقدار اندازه‌گیری شده فشارخون را ثبت کنید. به شکلی که فشارخون سیستولیک در بالا و فشارخون دیاستولیک در پایین‌ باشد. از یک دفترچه کوچک جهت ثبت مقادیر اندازه‌گیری شده، استفاده کنید تا رجوع به آن آسان باشد.
• اگر در یکبار اندازه‌گیری، فشارخون شما بالا بود، خیلی نگران نباشید. فشارخون شما بطور طبیعی در طول شبانه‌روز تغییر می‌کند و اگر شما در مورد موضوعی نگران باشید، ممکن است فشارخون شما بالاتر برود. اگر فشارخون شما در یکبار اندازه‌گیری بالا بود، روز بعد چندین دفعه فشارخون خود را اندازه بگیرید تا ببینید که آیا مقادیر فشارخون شما همیشه بالاست یا خیر. سپس با پزشک مشورت نمایید.
• دستگاه فشارسنج خود را در محلی قرار دهید که دسترسی به آن آسان باشد.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی