دستگاه اندازه‌گیری فشارخون دیجیتال
دستگاه اندازه‌گیری فشارخون دیجیتال بدلیل آسان بودن استفاده از آن، پرطرفدارترین وسیله اندازه‌گیری فشارخون می‌باشد. گوشی و فشارسنج هر دو در یک دستگاه تعبیه شده‌اند، خواندن صفحه دیجیتال ساده بوده و خالی کردن باد، خود بخود صورت می‌گیرد. شما می‌توانید یک دستگاه بادشونده خودکار یا دستی را انتخاب کنید. در دستگاه اندازه‌گیری فشارخون دیجیتال، احتمال خطای انسانی نسبت به استفاده از دستگاه فشارسنج دستی به حداقل می‌رسد.
جهت استفاده از دستگاه فشارسنج دیجیتال اقدامات زیر را انجام دهید:
1) کاف را بدور بازو یا مچ دست خود بپیچید و دستگاه را روشن نمایید.
2) دکمه را فشار دهید تا دستگاه بادکننده را فعال سازید یا در مدل نیمه‌خودکار، پمپ دستی را فشار دهید. پس از پرشدن کاف، دستگاه خودبخود شروع به خالی شدن می‌کند.
3) به صفحه دیجیتال نگاه کنید. هم فشارخون سیستولی و هم فشارخون دیاستولی نشان داده خواهد شد. عدد مزبور را بگونه‌ای یادداشت کنید که فشارخون سیستولی در بالا و فشارخون دیاستولی در پایین باشد (برای مثال mmHg  135/85).
4) دکمه تخلیه را فشار دهید تا کاف بطورکامل خالی شود.
5) اگر می‌خواهید فشارخون را دوباره اندازه‌گیری کنید، 2 تا 3 دقیقه صبر کنید.
ساختار دستگاه اندازه‌گیری فشارخون دیجیتال خیلی حساس می‌باشد و حرکت بدن یا ضربان نامنظم قلب، دقت آنرا تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مورد استفاده از کاف و نحوه قرارگیری آن بدور بازو دقت کنید. دستگاه با برق یا باتری کار می کند و در هنگام بروز مشکل، تعمیر و تنظیم مجدد باید توسط کارخانه یا نمایندگی معتبر صورت گیرد. دستگاه فشارخون دیجیتال تا حدودی گران‌تر از دستگاه اندازه‌گیری فشارخون دستی است، البته قیمت بستگی به مدلی دارد که شما خریداری می‌کنید. یک دستگاه کاملاً خودکار، ممکن است قیمتی درحدود دوبرابر دستگاه دستی داشته باشد و انواع گران‌قیمت آنها ممکن است چند صدهزارتومان قیمت داشته باشند.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی