کنترل فشارخون در منزل
پزشک ممکن است از شما بخواهد که به طور مرتب فشارخون خود را در منزل اندازه‌گیری نموده و ثبت کنید. انجام این کار به شما و پزشکتان کمک می‌کند تا درک کاملی از چگونگی تغییرات فشارخون خود در طول روز پیدا کنید و دریابید که داروهای مصرفی تا چه حد در کنترل فشارخونتان موفق بوده‌اند . این کار از ایجاد پدیده "فشارخون روپوش سفید" نیز که در صفحات قبل توضیح داده شد و می‌تواند تشخیص بیماری شما را بغرنج سازد جلوگیری می‌کند. البته اندازه‌گیری شخصی فشارخون هیچگاه جایگزین اندازه‌گیری آن توسط پزشک نمی‌شود، بلکه مقادیر اندازه‌گیری شده در مطب پزشک را تکمیل و تأیید می‌نماید. اگر تفاوت قابل توجهی میان مقادیرکنترل شده در منزل و مطب پزشک وجود داشت، دستگاه اندازه‌گیری فشارخون در منزل را نزد پزشک یا پرستار بیاورید تا توسط آن فشارخون‌شما را اندازه‌گیری کند و کارکرد صحیح آن را بررسی نماید.
ممکن است شما یک دستگاه اندازه‌گیری فشارخون بخرید تا در منزل احساس راحتی کنید. شما انواع مختلفی از این دستگاه‌ها را می‌توانید در داروخانه‌ها و فروشگاه‌های مربوطه پیدا کنید. ممکن است جهت آگاهی بیشتر بررسی‌های مختلفی را انجام دهید. پزشک به شما خواهد گفت که بهترین نوع دستگاه اندازه‌گیری فشارخون برای شما کدام نوع است. شما ممکن است یکی از این دو نوع را انتخاب کنید: نوع دیجیتال و یا نوع دستی.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی