مشتقات اسید فیبریک (فیبرات‌ها)
این داروها سبب مهار تولید ذراتی می‌شوند که ممکن است در تولید تری‌گلیسریدها استفاده گردند و همچنین سبب تحریک تولید آنزیمی می‌شوند که چربی‌ها را تجزیه می‌کند. مشتقات اسید فیبریک ممکن است جهت کاهش سطح تری‌گلسیریدها تجویز شوند. این داروها می‌توانند سبب بروز عوارض جانبی همچون دل‌پیچه، استفراغ، نفخ شکم یا سردرد شوند و خطر ایجاد سنگ کیسه صفرا را نیز افزایش دهند. نمونه فیبرات‌ها شامل ژمفیبروزیل و فنوفیبرات می‌باشند.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی