تغذیه مطلوب جهت کاهش کلسترول
خوردن غذاهای حاوی چربی اشباع، چربی ترانس و کلسترول ممکن است کلسترول خون را افزایش دهد. ممکن است تصور کنید که کلسترول موجود در غذا عامل اصلی افزایش کلسترول خون می‌باشد، اما این موضوع صحیح نیست. مهمترین عامل افزایش کلسترول، چربی‌های اشباع و ترانس هستند. اولین قدم جهت کاهش کلسترول از طریق رژیم غذایی، آگاهی از انواع چربی‌های موجود در رژیم غذایی و اثر آنها بر روی کلسترول خون می‌باشد.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی