ترکیبات مکیدنی ترک سیگار
این ترکیبات روش مطلوبی برای جایگزینی نیکوتین هستند. چرا که این ترکیبات سریع اثر نموده و به آسانی قابل استفاده می‌باشند. تنها باید بدون جویدن یا گازگرفتن داخل دهان گذاشته شوند تا حل گردند.
شما می‌توانید جهت کمک به روند ترک سیگار، از ترکیبات آهسته رهش مانند برچسب یا محصولاتی با آزادسازی فوری مانند آدامس، اسپری یا افشانه استفاده کنید. هنوز مشخص نشده است که یکی از این محصولات به تنهایی یا بصورت ترکیبی نسبت به بقیه موثرتر می‌باشد. با پزشک خود در مورد چگونگی کنترل داروهای ترک سیگار و نحوه افزایش تأثیر آنها در همراهی با مشاوره و حمایت روانی مشورت نمایید.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه  – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی