استنت‌های کاروتیدی
استفاده از نوعی استنت برای باز نگه‌داشتن سرخرگ‌های کاروتیدی دچار انسداد، توسط مراجع پزشکی تایید شده است. استفاده از استنت (یک لوله سیمی شبکه‌ای شکل که وارد سرخرگ می‌شود و مانند داربستی آن را باز نگه می‌دارد) یک گزینه درمانی در فردی است که دارای انسداد شدید کاروتیدی (بیش از80درصد) است و در ضمن کاندید خوبی برای اندآرترکتومی  نمی‌باشد. به این روش، آنژیوپلاستی مغزی گفته می‌شود. هم ‌اکنون در تمام مراکز درمانی امکان انجام آنژیوپلاستی مغزی وجود ندارد. آنژیوپلاستی مغزی یک روش درمانی در حال تکامل و امیدبخش به شمار می‌آید. این روش درمانی، کمتر تهاجمی بوده و ممکن است نسبت به اندآرترکتومی کاروتید عوارض کمتری داشته باشد.
نظیر آنژیوپلاستی سرخرگ‌های کرونری، قرار دادن یک استنت کاروتیدی ابتدا با برش‌هایی در سرخرگ ناحیه کشاله ران و سپس فرستادن کاتتر به سمت سرخرگ کاروتیدی همراه است. کاتتری که در انتهای خود یک بالون (بادکنک) دارد، با فشار آوردن به پلاک به سمت دیواره‌ها سرخرگ را باز می‌کند. سپس استنت در سرخرگ قرار داده می‌شود تا رگ را باز نگه دارد. استنت یک فیلتر در سرخود دارد که مواد اضافی را جذب می‌کند تا در حین جراحی این مواد زاید وارد جریان خون مغز نشوند. 
تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی