عدم مصرف الکل
 مطابق دستور صریح اسلام الکل مصرف ننمایید. در صورت پیروی از سایر ادیان الهی توجه داشته باشید که مصرف الکل خطرناک بوده و سبب افزایش احتمال ابتلا به فشارخون‌بالا می‌شود. همچنین مصرف الکل در ابتلا به سایر بیماری‌های قلبی‌عروقی نیز موثر است. اگر از داروهای ضدفشارخون مانند مهارکننده‌های بتا استفاده می‌کنید، الکل ممکن است با عملکرد آنها تداخل داشته باشد. اگر مبتلا به فشارخون بالا هستید حتماً با پزشک خود در مورد چگونگی تأثیر الکل برروی فشارخون صحبت کنید.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی